FAQ

Hur lång är leveranstiden?

Leveranstiden på produkttillbehör och vita spabad är normalt 14 dagar.

Leveranstiden på svarta är ca 12-14 veckor eftersom det är en beställningsvara.

Kan jag betala med faktura?

Ja! Vi tar emot fakturaförfrågningar och vid lyckad kreditprövning så beviljar vi ett fakturaköp.

Vad är energikostnaden för spabaden?

Kostnaden är ca 4000-4500kr per år.

Vad ska jag tänka på innan leverans av mitt spa?

Spabadet ska stå på ett stabilt och jämt underlag. Prata med en fackman om du är osäker på om ditt trall-däck håller eller hur djup en grusbädd på en gräsmatta bör vara för att det inte ska bli sättningar.

Alla elektriska installationer skall utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 3-fas 16A.

Om spabadet ska byggas in i ett trall-däck eller liknande, tänk på att göra det tillgängligt för service!

Det är nödvändigt att kunna ta bort samtliga paneler och kunna arbeta runt om hela karet.

Badet fylls med vattenslang, det går ca 1600-1900 L

vatten beroende på spabadsmodell.

Tänk på att det är fördelaktigt att placera spat intill vindskydd eller liknande för att hålla nere energiförbrukningen ytterligare. OBS. Alla sidor på spat måste fortfarande vara åtkomliga för service-tekniker.​

Hur får jag mitt spa på plats?

Med tanke på karets tyngd rekommenderar vi att hyra kranbil. Badlagret kan hjälpa till med kontakter för detta.

Vad ska jag tänka på när jag fyller mitt spa?

Fyll alltid på vatten genom filterintaget för att minimera risken för luftfickor i systemet!

Fyll spat tills vattennivån är cirka 1dm över det högst placerade jetmunstycket (ej jetsenför nacke). Det är mycket viktigt att bibehålla rätt vattennivå för att undvika skador på systemets ingående komponenter.

Skador uppkomna p.g.a. för låg vattennivå täcks inte av garanti.

OBS. Om du inte har kommunalt vatten utan t.ex. egen brunn kan det bli svårt att uppnå rätt kemi i vattnet. Vi rekommenderar att du kontaktar kommunen eller t.ex. brandförsvaret för att fylla via tankbil istället för egen brunn.

Hur mycket el drar ett spa?

Westerbergs spa har en ungefärlig förbrukning på 265kWh/månad.

För att minska energiförbrukningen kan man sänka temperaturen då man inte badar, till exempel sänka från 38 grader till 30.

Om du upplever att ditt spa drar mer energi än vad det gjorde i början så bör du undersöka locket som eventuellt behöver bytas ut.

OBS. Locket täcks inte av garanti.

Vad kostar det att äga ett spa?

Med en energiförbrukning på 265kWh blir det ungefär 340kr i månaden för förbrukning

•Med byte av ozonator, filter och användning av klor blir det en ungefärlig månadskostnad på 250kr i månaden

•Totalt ett cirkapris på 600kr i månaden beroende på placering av spa, hur man sköter om sitt spa, hur ofta du rengör filter och hur mycket kem kund väljer att köpa

Hur ofta ska vattnet bytas?

Det är väldigt individuellt för när vattnet i spabadet ska bytas. En rekommendation är att byta 2-4 gånger per år beroende på hur mycket badet används och vattenkvalitet.

Innan vattnet töms ska elen till badet stängas av. Karet rengörs med kem innan tömning (biofilm cleaner) och töms antingen med den inbyggda ventilen eller med hjälp av en dränkpump. Medan vattnet pumpas ur skölj med vattenslang i jets och utsug.

Filterkorgar, insug och ozonjetsska rensas regelbundet.

Hur fungerar en ozonator?

Ozon renar vattnet genom att omvandla syre som effektivt håller ner tillväxten av bakterier och mögelsvamp vilket kan finnas i vattnet. När ozonet sedan lämnar badvattnet omvandlas det till vanligt syre igen, vilket innebär att det inte efterlämnar några biprodukter i vattnet.

Vår ozongenerator är anpassad efter badets storlek och vattenmängd, och är ofarligt att bada i, påverkar inte pH-halten i badet så som traditionella kemikalier och gör att användningen av klor eller andra kemikalier kan minskas.

Hur ofta ska jag byta filter?

Filterkorgarna ska rensas regelbundet, där fastnar större partiklar exempelvis löv, insekter och hår. Filter tas ur och sköljs rena med vatten en gång i veckan.

Använd inte spabadet utan filter! Byt ut filtren 2-3 gånger per år.

OBS. Filter täcks inte av garanti.

Hur tömmer jag mitt spa?

Bäst är att tömma det på sin egen gräsmatta, och man ska undvika att tömma det på gatan och i gatubrunn.

Smutsigt och klorerat vatten i gatubrunnar kan skada växt-och djurlivet.

Är du osäker kan du kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

Isolering – hur fungerar det?

Westerbergs spa är uppbyggda på en ABS-botten som skyddar spat från underkylning och håller inne värmen från spat. På botten är det också en reflekterande folie

Spats paneler är också klädda i termisk reflekterande folie vilket gör att värmen studsar och håller sig inne i spat.

I och med att isoleringen sitter på panelen blir det enkelt vid service då du monterar av panelen och har full tillgång till alla komponenter i spat

Vissa spa-aktörer väljer att fullskumma sina spa och kan på så vis uppvisa en bättre isolering och lägre energikonsumtion. Vad som inte lyfts här är komplikationerna som sker vid service. Kostnaderna blir högre då det krävs mer jobb för en service-tekniker

Heater Flow Fail – vad gör man?

Plocka ur filter och rengör, sätt tillbaka och testa igen

Köp till westerbergsfilterrengörare för enkel rengöring

Vattnet är grumligt och skummar – vad gör man?

Grumligt vatten är orsakat av felaktig rengöring eller att man badat med olja/tvål eller liknande. Lösningen är att justera pH-värdet till rekommenderat intervall, alternativt att byta vatten i spat.

Jag ska åka iväg över vintern – vad gör man?

Spabadet ska ställas i semestermode och temperaturen kan sänkas till 10 grader

Det är mitt i vintern och mitt spa har stannat/blivit strömlöst – vad gör man?

OBS! Ställ dit en värmefläkt (kupévärmare) innanför panelen så fort som möjligt. Invänta service-tekniker. Använd inte för kraftig fläkt då för hög värme kan skada limningarna i spat.

Placering av komponenter – Marstrand

Placering av komponenter – Falsterbo

Placering av komponenter – Viken

Placering av komponenter – Djursholm

Förslitningsvaror

Ozonator

Behöver bytas ca 1 gång vartannat år av fackman. Täcks inte av garanti.

Kuddar

Slits framförallt om man har mycket kem i vattnet, tänk på att placera klortabletter i filterpatronen. Kund kan byta själv. Täcks inte av garanti.

Lampor

Slits snabbare vid smuts och kem i vattnet.

Lock

Bör bytas ut om energikonsumtionen ökar efter några år.

Garanti

3 års garanti på fabrikations-och materialfel;

5 års garanti på missfärgning och krackelering på sanitetsakrylen i skalen i spa.

Garantierna gäller inteföljande produkter/skador med avseende på SPA:

*Lampor

*Rengöringsfilter

*Nackkuddar

*Ozongenerator

*Frostskador

*Om produkten använts för offentligt bruk

*Skada på produkt orsakad av vatten från egen brunn

*Fuktpåverkat eller skadat lock orsakat av att kraftig tyngd varit placerad på detta, tex snö.

 

 

Skötselråd

Beroende på kvalitén du har på vattnet där du bor kan du köpa till kem från westerbergs

Överlag rekommenderar vi kund att använda sig av klortabletter i första hand, så länge kvalitén på vattnet är OK

OBS klortabletter ska alltid läggas i filterpatronen för att undvika risken att skalet missfärgas.

Regelbunden rengöring minst 1 gång/vecka:

Underhålla med 25 ml SpaCareNo Scaleper 1 000–1 500 liter vatten.

Mäta och justera pH-värdet till 7,0–7,4 (Testa och justera alkaliniteten, om pH-värdet är svårt att styra)

Underhålla med 10 ml SpaCare Bright & Clear varje vecka om vattnet inte är kristallklart

Tillsätta Spa Care Foam Down, om du tycker att det bildas skum på vattenytan