Villkor

Denna shop arrangeras av Villalivet tillsammans med en samarbetspartner. Genom att köpa i på vår e-handelsplattform accepterar du detta avtal med gällande villkor.

Du godkänner även att Villalivet mailar erbjudanden från leverantörer till dig efter avslutad köp och att vi informerar dig om nya produkter via nyhetsbrev.

Du godkänner att Villalivet inte äger produkterna fysiskt utan fungerar som en säljportal för vår partners produkter. Du godkänner även att garanti och returer tas direkt med leverantör.

Genom undertecknande beställer kunden de produkter som framgår av offerten/avtalet. Offertens priser gäller i fyra (4) veckor, om annat inte framgår av offerten.

Med beställningen som grund tillställer återförsäljaren kunden ett ordererkännande. Kunden är ansvarig för att granska ordererkännandet noga och att kontrollera att ordererkännandet stämmer överens med vad kunden vill beställa. Genom att kunden undertecknar ett avrop av ordererkännandet ingås bindande avtal mellan kunden och återförsäljaren. Innan bindande avtal har ingåtts kan kunden avbeställa produkterna. Efter avropet lämnar återförsäljaren ett leveransbesked till kunden. Av leveransbeskedet framgår bl.a. när produkterna lämnar levernatörens lager, vart produkterna kommer att levereras och leveranssättet.

Kunden är skyldig att granska leveransbeskedet och att granska det för ev. felaktigheter. Kunden upplyses om att produkten kan undergå smärre justeringar beträffande konstruktion och leveransutföranden i förhållande till ordererkännandet som kan anses ändamålsenliga och som inte försämrar färdig produkt. 

Denna shop arrangeras av Villalivet tillsammans med en samarbetspartner. Genom att köpa i på vår e-handelsplattform accepterar du detta avtal med gällande villkor.

Priser

Priserna som anges är alltid inklusive moms.

Blandare ingår ej vid köp. Köp av blandare måste alltid göras som ett separat köp utöver ev. möbel. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.

Falska beställningar

Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas.

Betalning

Kortbetalning

Vi erbjuder betalning med samtliga VISA och Mastercard anslutna kort. Dina uppgifter behandlas av HIPS och ingen obehörig kan se dina kortuppgifter. HIPS uppfyller kraven för PCI-DSS. Vid köp fyller du i typ av kort, kortnummer, giltighetstid, och CVC-kod (kontrollnummer).

En verifiering görs för att kontrollera att kortuppgifterna stämmer och att det finns täckning på kontot.

Återbetalningar

Vi drar beloppet direkt från kortet alltså på orderbeloppet. Vi kan enkelt återbetala om du ångrar ditt köp – det kan ibland ta några dagar innan detta syns på ditt kortutdrag.

I händelse av kreditering av hela eller delar av en beställning som ursprungligen betalats med Visa / Mastercard kommer krediteringen normalt att föras tillbaka till samma kortnummer och inte som en direkt betalning till bankkonto.

Återbetalningen sker direkt när vi mottagit och kontrollerat returnerade varor eller köpet har ångrats.

Du godkänner även att Villalivet mailar erbjudanden från leverantörer till dig efter avslutad köp och att vi informerar dig om nya produkter via nyhetsbrev.

Frakt / Leverans och Returer

Vid leveransen är kunden skyldig att kontrollera att antal kollin stämmer överens med det antal som framgår av fraktsedeln och genast reklamera mot avvikelser till transportören och återförsäljaren. Synliga skador på kollin eller produkterna skall även de genast reklameras mot transportören och mot återförsäljaren. Allt emballage skall sparas av kunden, för möjlighet till besiktning. 

Vid reklamationer skall kunden alltid ge återförsäljaren möjlighet att själv eller genom annan avhjälpa felet, på återförsäljarens bekostnad. För att återförsäljaren ska kunna hantera reklamationsprocessen måste kunden vid en reklamation kontakta återförsäljaren för att erhålla ett reklamations- eller returnummer och anvisningar omkring detta.

Reklamations- eller returförsändelsen ska märkas med reklamationseller returnumret.

NOTERA att erhållande av reklamations- eller returnummer inte innebär någon garanti för att reklamationen eller returen godkänns.

Retur av defekt vara ska ske så snart som möjligt och helst inom tio dagar från det att kunden har tagit emot ersättningsprodukt. Returer ska lämnas väl emballerade och, om möjligt, med användande av originalemballaget. Kunden erinras om att returnerade varor ska returneras kompletta, inklusive ev. tillbehör därtill.

Kunden bör alltid fotografera och dokumentera reklamerad produkt, för att underlätta reklamationshanteringen. Fotografier bör bifogas reklamationen, gärna via epost.

Leverans

Frakt

Efter beställning är gjord skickas inom 20 minuter en leveransbekräftelse som anger när ordern är beräknad att levereras hem till dig. Den leveranstidpunkt som anges är ett preliminärt datum. Du som kund kommer att bli uppringd av transportföretaget innan leverans och då få närmare information om leveransdag och tid. Våra hemleveranser sker under dagtid om inget annat anges. Alternativt sker leverans per post till din brevlåda. Beroende på beställda varans storlek och vikt.

För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg om inget annat anges. Om du bor i ett lägenhetshus levereras varorna till porten alternativt brevlåda beroende på beställda varans vikt och storlek.

Vid avlastning ska varorna inspekteras noggrant av mottagaren innan leveransen kvitteras. Om några skador kan synas på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan mottagaren kvitterar fraktsedeln. Fraktbolag ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

Leverans till öar

Vid leverans till öar som saknar broförbindelse (gäller ej Gotland) avtalas leverans särskilt för pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi till närmaste kajplats med adress på fastlandet där kund får ta emot leveransen och sedan själv ombesörja vidare transport till ö.

Utanför Sverige

Villalivet och westerbergs levererar och administrerar enbart order inom Sverige.

Leveranstid

Avgång från Westerbergs sker inom 2 dagar efter att din beställning är genomförd. Leveranstiden kan variera beroende på val av vara. I de fall leveranstiden som anges på din leveransbekräftelse inte motsvarar dina förväntningar har du givetvis rätt att ändra, alternativt annullera din beställning. Vid order lagd efter klockan 16:00 på fredag eller vid storhelger sker utlastning av varan först på måndagen eller närmaste helgfri dag. Vi reserverar oss för att avvikelser i leveranstiden kan förekomma i samband med storhelg.

Transportrisk

Alla skador som kan uppstå under transporten hem till dig står transportören för via Westerbergs. Om du vid mottagandet mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad, skall du genast på plats anmäla detta till speditören genom att notera detta på fraktsedeln innan leveransen kvitteras, och därefter kontakta vår kundservice för ny order. Om speditören inte tar på sig skadeansvar, skall du snarast kontakta vår kundservice. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts inom 2 månader från mottagandet. Vi rekommenderar dig till att avemballera och kontrollera ditt gods vid ankomst.

Vid retur av ångrat köp från kund, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

Ej mottagen order

Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut.

Ångerrätt & reklamationsvillkor

ångerrätt konsument

För privatpersoner tillämpar Westerbergs och Villalivet Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten. Distansavtalslagen innehåller dock ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Westerbergs och VIllalivet uppmärksammar härmed Kunden att enligt Distans- och Hemförsäljningslagens 4 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: “En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.”

Ångerrätt gäller 14 dagar och endast privatpersoner.

Returer

Vid åberopande av ångerrätt gäller följande:

Meddela Westerbergs kundservice per telefon (035-15 45 50) alternativt e-post ([email protected]) eller Villalivet på [email protected] för att rekvirera en retursedel inom 14 dagar och returnera beställningen inom 30 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den.

Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, ej förstörd eller skadad. Returnera varan i sin ursprungliga produktkartong eller emballage. Varan ska vara komplett, vilket innebär att brutna förpackningar eller delar av varan inte accepteras som retur.
Inga paket löses ut mot postförskott.

Westerbergs och Villalivet kommer att debitera kunden de extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen. Spara alltid följesedeln och ett exemplar av returordersedeln för eventuell spårning tills returen är avklarad.

Returadress:

Vid retur av vara ange på paketet referens till ordernumret.

Hafa Bathroom Group
Box 525
30180 Halmstad

Reklamationsrätt

För privatpersoner tillämpar Villalivet och Westerbergs Konsumentköplagen. Lagenlig reklamationsrätt gäller. Kom ihåg att spara kvittot då den fungerar som inköpsbevis.

force majeure

Westerbergs och Villalivet anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Ångerrätt

Risken för varan går över på kunden när varan avlämnas, om annat inte framgår av offerten. Äganderätten till varan övergår först då återförsäljaren erhållit full betalning. Återförsäljaren äger rätt att återta varan, innan det att äganderätten övergått, om kunden inte fullgör sina betalningsskyldigheter.

Garanti

westerbergs ägnar speciell omsorg åt material- och komponentval vilket de uppmanar dig till att uppleva och känna på hos någon av våra återförsäljare. Färdiga produkter testas minutiöst innan användning, exempelvis så vattenfylls och testkörs varje enskilt massagebadkar innan det lämnar produktionen för transport till våra kunder. De lämnar hela 10 års garanti på skalen i sina badkar och 5 års garanti på skalen i deras spabad. Dessutom lämnar dem dig 3 års garanti på resten av sortimentet. Deras långa erfarenhet innebär att du kan känna dig extra trygg när du väljer Westerbergs.

Garantivillkor hittar du här!

Behöver du hjälp?

Chat Support

Mail Support

Kundtjänst

Besök forum

Add to cart